Let op! Geld lenen kost geld

Stimuleringslening gemeente Aalten.

Voor verduurzaming van panden met zakelijke bestemming

De stimuleringslening van de gemeente Aalten is bedoeld voor het verduurzamen van winkels, kantoren en panden met een zakelijke bestemming in de gemeente Aalten. De lening kan worden gebruikt voor het treffen van verschillende energiebesparende en energie opwekkende maatregelen, bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, ledverlichting en zonnepanelen.

Afsluitkosten

Gemeente Aalten biedt een subsidie aan voor de afsluitkosten van deze stimuleringslening. Aanvragen doe je direct bij gemeente Aalten, gebruik daarvoor dit formulier.

Vraag de lening aan

Voor wie is deze lening?

Deze lening is bedoeld voor het MKB. Hieronder vallen middelgrote, kleine of micro ondernemingen. Dit zijn ondernemingen:

  • met minder dan 250 medewerkers, en
  • met een jaaromzet lager dan 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal dat de 43 miljoen euro niet overschrijdt.

Bekijk de verordening.

Stimleringslening Kleine Ondernemingen (1)

De voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De hoofdsom van de lening bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 100.000,-.
  • De looptijd van de stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar.
  • De maatregelen mogen nog niet zijn uitgevoerd.

Kenmerken lening

  • De lening heeft een rentepercentage van 1,6%.
  • De looptijd van de lening is 10 jaar bij bedragen tot € 50.000,- en 15 jaar bij bedragen vanaf € 50.000,-.

Hoe vraag ik de lening aan?

Het aanvragen van de lening begint met het indienen van een aanvraag via deze website. De aanvraag komt binnen bij het Energieloket. Zij checken of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en informeren de aanvrager of de aanvraag wordt toe- of afgewezen. Als een huurder de lening aanvraagt, moet bij de aanvraag een goedkeuringsverklaring van de eigenaar toegevoegd worden.

Na de toewijzing van het Energieloket, kan de aanvrager de lening daadwerkelijk aanvragen bij SVn (Stimuleringsfonds volkshuisvesting). Zij voeren een financiële toets uit en besluiten of de lening wel of niet verstrekt kan worden. Voor het aanvragen van de stimuleringslening moeten verschillende gegevens en documenten worden aangeleverd bij de SVn. Op de website van de SVn vind je een handige checklist met alle informatie over het aanleveren van gegevens. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de SVn via telefoonnummer 088 – 253 94 00 of e-mail kredietverlening@svn.nl.

Stap 1. Aanvragen via het bewonersportaal

De eigenaar/huurder doet aanvraag via het bewonersportaal van het Energieloket.

Lever bij de aanvraag aan:

  • Welke maatregelen worden genomen en wat is de verwachte besparing in m³ en/of Kwh?
  • Kostenoverzicht met onderbouwing
  • Planning van de uitvoering

Ontbreken er stukken? Aanleveren kan nog binnen 4 weken.

Stap 2. Energieloket controleert de aanvraag

Het Energieloket controleert de aanvraag en wijst toe of wijst de aanvraag af. De aanvrager wordt geïnformeerd. 
Dit is altijd een voorlopige toewijzing, deze heb je nodig om de lening aan te vragen bij SVn.

Stap 3. Met de toewijzingsbrief vraag je de lening aan bij SVn

Met de toewijzingsbrief kun je de lening aanvragen bij SVn.

Svn voert een financiële toets uit en wijst de lening daarna toe of wijst deze af. De aanvrager wordt hierover geïnformeerd. 

Stap 4. Voer de maatregelen uit

nadat de lening definitief is toegewezen kun je de maatregelen uit (laten) voeren. voor het declareren heb je de facturen nodig.

Stap 5. Declareer de kosten via het bewonersportaal

Vul het declaratieformulier van SVn in en upload deze met de facturen in het bewonersportaal van het Energieloket.

Het Energieloket beoordeelt de declaratie en geeft, wanneer deze akkoord is, de opdracht aan SVn om tot uitbetaling over te gaan.

Stap 6. SVn gaat over tot betaling

SVn maakt het bedrag over naar de uitvoerende partij.

Stimuleringslening gemeente Aalten.

Vraag de lening aan

Goedendag!

Welkom bij het Energieloket Achterhoek.

Selecteer hieronder jouw gemeente om de juiste info te vinden. Staat jouw gemeente er niet tussen, kies dan voor 'anders'.