Disclaimer.

Uitleg gefinancierde activiteiten.

Energieloket Achterhoek werkt samen met negen Achterhoekse gemeenten, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en Provincie Gelderland.

In samenwerking met en/of in opdracht van bovenstaande partijen stellen wij diensten en programma's beschikbaar om de energietransitie in de Achterhoek te versnellen. Alle diensten van Energieloket Achterhoek worden uitgevoerd met het maatschappelijk belang en het belang van de afnemer voor ogen. Eventuele winst die Energieloket Achterhoek als maatschappelijke onderneming maakt wordt primair bestemd voor de maatschappelijke doelstellingen van Energieloket Achterhoek.

Vanuit Enrgieloket Achterhoek hebben wij zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Energieloket Achterhoek is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Evenmin is Energieloket Achterhoek aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

 

Goedendag!

Welkom bij het Energieloket Achterhoek.

Selecteer hieronder jouw gemeente om de juiste info te vinden. Staat jouw gemeente er niet tussen, kies dan voor 'anders'.